آینه

به وبلاگ من خوش آمدید

جامه زاهد

جامۀ زاهد نقش هجران را کشیدن کارهرنقاش نیست چشم مردان خدا هرگزپی پاداش نیست دل شکسته می خرد خالق به بازارعمل نزد اوفرقی میان والی وفرّاش نیست جای خود را درجهان باید بداند هرکسی جامه زاهد مناسب باتن اوباش نیست آسمانیکه درآن سیمرغ پر وامی کند جای جولان کلاغ وکرکس وخفاش نیست جستجودردین ودردنیا ودرخود،لازم است سرکشی درکارمردم نام آن کنکاش نیست چون تورا،افسُرد مجنونی،مکن با اوجَدَ ل حکم،خاموشیست جانا،چاره اش پرخاش نیست ای شکفته بیشتردرکارخود اندیشه کن روز
+ نوشته شده در جمعه 10 تير 1401ساعت 18:23 توسط نویسنده |